[1]
Booyens, S., de Vos, D., Barnard, S. and Coetzee, L. 2012. Gevallestudie om die invloed van die SolarBees sowel as dosering op die waterkwaliteit van die Rietvleidam watersuiweringsaanleg te evalueer. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 31, 1 (Apr. 2012), 1 bladsy. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.282.