Die oriëntering-bepuntingsprobleem: ’n Verkennende studie

The orienteering scoring problem: An exploratory study

  • Willemien Van Hoepen Universiteit van Suid-Afrika
  • E G Jones Universiteit van Suid-Afrika
  • C J Swanepoel Universiteit van Suid-Afrika

Abstract

Die oriënteringprobleem het sy oorsprong in die sport van oriëntering, spesifiek in die formaat bekend as telling-oriëntering.

DOI: https://doi.org/10.36303/SATNT.2019.38.1.779

Author Biographies

Willemien Van Hoepen, Universiteit van Suid-Afrika

Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika, Suid-Afrika

E G Jones, Universiteit van Suid-Afrika

Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika, Suid-Afrika

C J Swanepoel, Universiteit van Suid-Afrika

Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika, Suid-Afrika

Published
2020-03-02
Section
Conference Abstracts