Die agentifisering van ’n wiskundige probleemgebied vir metaheuristiese ondersoek deur middel van agent-gebaseerde modellering

Agentisation of problem domains for agent-based metaheuristic investigation

  • J A M Simmons Universiteit van Suid-Afrika
  • P H Potgieter Universiteit van Suid-Afrika

Abstract

Die paradigma van agent-gebaseerde modellering se toenemende gewildheid kan toegeskryf word aan ’n diversiteit van veelsydige toepassings in uiteenlopende vakgebiede. ’n Tipiese agent-gebaseerde model enkapsuleer of omsluit agente en hul gedrag binne ’n omgewing.

DOI: https://doi.org/10.36303/SATNT.2019.38.1.778

Author Biographies

J A M Simmons, Universiteit van Suid-Afrika

Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika, Suid-Afrika

P H Potgieter, Universiteit van Suid-Afrika

Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika, Suid-Afrika

Published
2020-03-02
Section
Conference Abstracts