Die Lyapunov-ongelykheid en konveks-inverteerbare keëls

The Lyapunov inequality and convex invertible cones

  • Alma Naudé Noordwes-Universiteit
  • S Ter Horst Noordwes-Universiteit

Abstract

’n Nie-leë deelversameling van ’n vektorruimte word ’n konvekse keël genoem indien die versameling geslote is onder optelling en nie-negatiewe skalering. Vir ’n visuele voorstelling van ’n konvekse keël, dink aan ’n roomyskeël.

DOI: https://doi.org/10.36303/SATNT.2019.38.1.771

Author Biographies

Alma Naudé, Noordwes-Universiteit

Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

S Ter Horst, Noordwes-Universiteit

Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

Published
2020-03-02
Section
Conference Abstracts