Suid-Afrikaanse aandelemarkontwikkeling: Die impak van globalisme en nasionalisme

  • Cobus Vermeulen University of South Africa
  • Fanie Joubert University of South Africa
  • Jannie Rossouw University of the Witwatersrand
Keywords: Suid-Afrikaanse aandelemarkontwikkeling, globalisme, nasionalisme, impak

Abstract

Hierdie navorsing ondersoek die faktore wat die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse aandelemark (die Johannesburgse Aandelebeurs, JSE) aandryf, ten einde te bepaal of JSE-ontwikkeling oorwegend deur internasionale (globale) of plaaslike (nasionale) faktore aangedryf word. Vir hierdie doel word die ARDL grenstoets (“bounds test”) gebruik as empiriese raamwerk waarbinne die rol van verskeie makro-ekonomiese veranderlikes, geklassifiseer as òf plaaslik òf internasionaal, in die ontwikkeling van die JSE – soos benader deur die markkapitalisasiekoers – ondersoek word. Die navorsingsbevinding is dat plaaslike ekonomiese groei, banksektorontwikkeling en rentekoerse, asook die wisselkoers en handelsoopheid die vernaamste langtermyndrywers van JSE-ontwikkeling is. Dus speel sowel plaaslike as internasionale faktore ’n beduidende rol in die ontwikkeling van die JSE.

Author Biographies

Cobus Vermeulen, University of South Africa

Departement Ekonomie, University of South Africa (UNISA)

Fanie Joubert, University of South Africa

Departement Ekonomie, University of South Africa (UNISA)

Jannie Rossouw, University of the Witwatersrand

Head: School of Economic and Management Sciences, University of the Witwatersrand

Published
2019-08-21
Section
Articles