Geografiese ligging beïnvloed vaginale mikrobiese profiele in Suid Afrikaanse vroue

Vaginal microbiota varies by geographical location in South African women

 • Katie S. Lennard University of Cape Town
 • Smritee Dabee University of Cape Town
 • Shaun Barnabas University of Cape Town
 • Enock Havyarimana University of Cape Town
 • Anna Blakney University of Washington
 • Shameem Jaumdally University of Cape Town
 • Gerrit Botha University of Cape Town
 • Nonhlanhla Mkhize National Institute for Communicable Diseases
 • Linda-Gail Bekker University of Cape Town
 • David Lewis Western Sydney Sexual Health Centre
 • Glenda Gray University of the Witwatersrand
 • Nicola Mulder University of Cape Town
 • Jo-Ann Passmore University of Cape Town
 • Heather Jaspan University of Cape Town
Keywords: Geografiese ligging, vaginale mikrobiese profiele, Suid Afrikaanse vroue

Abstract

Vroue van Afrika-afkoms is meer vatbaar vir bakteriële vaginose (BV) in vergelyking met Europese vroue. Beide mikrobiese diversiteit (soos met BV) sowel as spesifieke bakteriële taksa speel ‘n rol in seksuele en reproduktiewe gesondheid insluitende MIV vatbaarheid.

Die moontlike rol van geografiese ligging en etnisiteit op die verhouding tussen mikrobiese samestelling en seskuele en reproduktiewe gesondheid bly egter onbekend. In hierdie studie vergelyk ons dus die vaginale mikrobiota van 16–22-jarige swart, HIV-negatiewe Suid Afrikaanse vroue van twee geografies-uiteenlopende liggings, beide laeinkomste, hoë bevolkingsdigtheidsgemeenskappe, een in Kaapstad, en een in Johannesburg. Vaginale mikrobiese profiele is bepaal met behulp van 16S rRNS volgordebepaling van laterale muur deppers.

Ons pas permutasie variansieanalise (PERMANOVA) toe en vind statisties betekenisvolle assosiasies tussen vaginale mikrobiese samestelling en geografiese ligging (p=0.02), asook met liggaamsmassa-indeks (LMI) (p=0.015) en menslike papilloomvirus (MPV) risikotipe (p=0.005), maar nie met die voorkoms van een of meer seksueel-oordraagbare infeksies (SOI’s) (p=0.053) of met hormonale kontrasepsie verbruik nie (p=0.4).

Geografiese ligging was ‘n statisties betekenisvolle determinant van mikrobiese samestelling, ongeag verskille in LMI, SOI status en MPV-risiko tipes tussen Kaapstad en Johannesburg vroue. Geografiese ligging, LMI en MPV-risiko verduidelik gesamentlik 10% van die variansie in mikrobiese samestelling, met ‘n groot persentasie van onbekende oorsprong. Verskeie taksa het statisties betekenisvol verskil in terme van frekwensie of relatiewe vlakke van voorkoms tussen die geografiese liggings.

Ons resultate stel voor dat MIV profilaktiese metodes wat die vaginale mikrobiota teiken die effek van geografiese ligging in ag moet neem.

Author Biographies

Katie S. Lennard, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine & Computational Biology Division, Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town

Smritee Dabee, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa

Shaun Barnabas, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa

Enock Havyarimana, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa

Anna Blakney, University of Washington

Department of Bioengineering, University of Washington, United States

Shameem Jaumdally, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Computational Biology Division, Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Africa

Gerrit Botha, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Computational Biology Division, Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Africa

Nonhlanhla Mkhize, National Institute for Communicable Diseases

National Institute for Communicable Diseases, South Africa

Linda-Gail Bekker, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, Desmond Tutu HIV Centre, University of Cape Town, South Africa

David Lewis, Western Sydney Sexual Health Centre

Western Sydney Sexual Health Centre, Australia; Marie Bashir Institute for Infectious Diseases and Biosecurity and Sydney Medical School-Westmead, University of Sydney, Australia and National Institute for Communicable
Diseases, South Africa

Glenda Gray, University of the Witwatersrand

Perinatal HIV Research Unit, University of the Witwatersrand, South Africa and South African Medical Research Council, Cape Town, South Africa

Nicola Mulder, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Computational Biology Division, Department of  Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Africa

Jo-Ann Passmore, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa and National Health Laboratory Service, South Africa

Heather Jaspan, University of Cape Town

Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine and Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa and Seattle Children’s Research Institute, Department of Pediatrics and Global Health, University of Washington, USA

Published
2019-06-12
Section
Articles