Beskrywing, modellering en dok-studies van <i>Plasmodium falciparum</i> kinase <i>Pf</i>CDPK4

  • Thomas Makungo University of Venda
  • Tsepo Tsekoa Council for Scientific and Industrial Research
  • Anjo Theron Council for Scientific and Industrial Research
  • Dalu Mancama Council for Scientific and Industrial Research
  • Teunis van Ree University of Venda
Keywords: Plasmodium falciparum

Abstract

Met die toenemende voorkoms van weerstandige Plasmodium stamme het die beheer van malaria-voorkoms en -mortaliteit weer op die voorgrond getree. Nuwe teikens en antimalariamiddels wat effektief is teen weerstandige malaria-parasiete word dus dringend benodig. Kalsium-afhanklike proteïenkinases (calcium dependent protein kinases – CDPKs) is betrokke by die beheer van ’n aantal biologiese prosesse in die malaria-parasiet, Plasmodium falciparum, met CDPK4 die belangrikste ensiem in hierdie klas. In hierdie studie is die struktuur van PfCDPK4 gebruik as templaat vir die soeke na nuwe malariamiddels. Die PfCDPK4 modelstruktuur is deur middel van homologiemodellering gegenereer en die stereochemiese kwaliteit gevalideer. Die molekulêre modelleringbenadering deur middel van in silico sifting teen die teiken-molekuul PfCDPK4 het ’n beskeie biblioteek van 20 000 chemiese verbindings ingesluit, asook ’n aantal aktiewe natuurprodukte en kliniesgoedgekeurde kinase-inhibeerders. In silico sifting van die Biofocus biblioteek teen PfCDPK4 het 26 verbindings opgelewer; in vitro sifting het bevestig dat drie van hierdie verbindings matig aktief is teen Plasmodium falciparum NF54, met persentasie inhibisie tussen 42% en 47%.

Author Biographies

Thomas Makungo, University of Venda

Department of Chemistry, University of Venda

Tsepo Tsekoa, Council for Scientific and Industrial Research

Biosciences, Council for Scientific and Industrial Research

Anjo Theron, Council for Scientific and Industrial Research

Biosciences, Council for Scientific and Industrial Research

Dalu Mancama, Council for Scientific and Industrial Research

Biosciences, Council for Scientific and Industrial Research

Teunis van Ree, University of Venda

Department of Chemistry, University of Venda

Published
2019-04-11
Section
Articles