Bloemfontein se stedelike hitte-eiland gedurende die winter

  • Pieter Snyman
  • A. Stephen Steyn

Abstract

Die lugtemperature van stedelike gebiede is gewoonlik warmer as die lugtemperature van die�omringende �platteland. �Hierdie �verskynsel �word �die �stedelike �hitte-eilandeffek genoem.
Published
2013-07-08
Section
Conference Abstract: Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2011