Die invloed van �n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

  • Tammy Claassen
  • E. Henning
  • M. Kleynhans
  • C. Grobbelaar
  • P. du Toit

Abstract

Mense ondervind baie stressors in hul alledaagse lewe, wat �n groot uitwerking het op daagliksefunksionering. Kardio Stres-indeks (KSI) is �n nie-indringende mate van die stres wat die hartervaar. KSI (uitgedruk as �n persentasie) berekeninge word gebaseer op die duur van die QRSkompleks, hart tempo, ritme en standaardafwyking van die RR-interval (RRSD) spesifieke parameters.

Author Biographies

Tammy Claassen
Department of Physiology
E. Henning
Department of Physiology
M. Kleynhans
Department of Physiology
C. Grobbelaar
Department of Physiology
P. du Toit
Department of Physiology
Published
2012-03-07
Section
Conference Abstracts