Lewenswetenskappe en indiensneembaarheid

  • Wynand J. Boshoff
  • William J. Fraser

Abstract

Hierdie artikel handel oor landelike werkloosheid. Suid-Afrika ly tegelykertyd onder �n vaardigheidstekort en �n ho� werkloosheidsyfer. In landelike gebiede is die probleem selfs groter as in metropole. Die institusionele werklikheid van onderrig is dat elke klein dorpie oor �n ho�rskool beskik, wat prim�r poog om leerders vir verdere studie voor te berei, terwyl Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) kolleges (voorheen tegniese kolleges) slegs in groter sentra gekonsentreer is. Gegewe hierdie werklikheid, is die vraag wat ho�rskole kan doen om die probleem te verlig. Dit is opmerklik dat landelike werkgewers nie van skoolverlaters verwag om oor toepaslike kennis te beskik nie, maar wel oor die vermo� en bepaalde persoonlikheidseienskappe wat hulle opleibaar sal maak. Selfs d�t vind hulle nie altyd by jong mense wat hul skoolloopbaan suksesvol voltooi nie. Onderwysers, ook van �n teoretiese vak soos lewenswetenskappe, kan �n bydrae lewer deur enkele nietradisionele insigte by die onderwyspraktyk in te lyf.

Author Biographies

Wynand J. Boshoff
Department of Science, Mathematics and Technology Education
William J. Fraser
Department of Science, Mathematics and Technology Education
Published
2012-11-19
How to Cite
Boshoff, W., & Fraser, W. (2012). Lewenswetenskappe en indiensneembaarheid. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 7 bladsye. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.378
Section
Original Research: Social Responsibility and Education

Most read articles by the same author(s)