In vitro invloed van 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat op selgroei, reaktiewe suurstof spesies produksie en outofagie induksie in ‘n borsepiteel adenokarsinoom sellyn en ‘n nie-kankeragtige borsepiteelsellyn

Authors: Michelle H. Visagie1; Annie M. Joubert1
Affiliations: 1Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa
Correspondence to: Michelle Visagie
Postal address: PO Box 6531, Meyersdal 1447, South Africa
How to cite this abstract: Visagie, M.H. & Joubert, A.M., 2012, ‘In vitro invloed van 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat op selgroei, reaktiewe suurstof spesies produksie en outofagie induksie in ‘n borsepiteel adenokarsinoom sellyn en ‘n nie-kankeragtige borsepiteelsellyn’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 31(1), Art. #303, 1 page.http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v31i1.303
Note: This abstract was initially presented at the annual Biological Sciences Symposium, presented under the protection of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. The symposium was held at the University of Johannesburg on 01 October 2011.

Copyright Notice: © 2012. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Referaatopsommings
Open Access

Abstract
In vitro influence of 2-methoxyestradiol-bis-sulphamate on cell numbers, reactive oxygen species production and autophagy induction in a breast adenocarcinoma- and a non-tumorigenic breast epithelial cell line. This study indicates that 2-methoxyestradiol-bis-sulphamate induces both apoptosis and autophagy and contributes to the unraveling of the action mechanism of 2-methoxyestradiol-bis-sulphamate.

Inhoud
Publikasies aangaande die in vitro seintransduksie van 2-metoksiëstradiol rappoteer dat die 17-beta-estradiol metaboliet oor anti-mitotiese en anti-kanker eieinskappe beskik. As gevolg van vinnig metaboliese degradasie is verskeie belowende analoë onlangs ontwikkel; onder andere 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat. 2-Metoksiëstradiol-bis-sulfamaat induseer selddood meer prominent in kankersellyne wanneer vergelyk word met nie-kankersellyne. Nietemin is daar verskeie onbeantwoorde vrae rondom die alternatiewe seldood aksiemeganisme van 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat.

Die doel van die studie was om die in vitro effekte van 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat op sellgroei, morfologie, reaktiewe suurstof spesie generasie en outofagie in ‘n borsepiteel adenokarsinoom (MCF-7) en ‘n nie-kankersellyn (MCF-12A) te ondersoek. Differensiële effekte van 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat op selgroei is met behulp van spektrofotometrie (kristalviolet) ondersoek; effekte op morfologie is bestudeer met fluoressensie mikroskopie (Hoechst 33 342, propidium jodied en akridien oranje). Vloeisitometrie en die LC3 teenliggaam is gebruik om die moontlike induksie van outofagie deur 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat te ondersoek. Vloeisitometrie is uitgevoer om die invloed van 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat op reakiewe suurstof spesies te bestudeer.

2-Metoksiëstradiol-bis-sulfamaat was verantwoordelik vir die afname in MCF-7 selgroei tot 47%, terwyl 79% selgroei in MCF-12A selle waargeneem is na 48 uur van blootstelling. ‘n Afname in seldigtheid en ‘n toename in outofagie (lisosoom kleuring) is met behulp van fluoressensie mikroskopie opgemerk. Reaktiewe suurstof spesies het toegeneem na 48 uur. Outofagie induksie deur 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat is met behulp van die LC3 teenliggaam en vloeisitometrie bevestig. Resultate het aangedui dat MCF-7 kankerselle meer vatbaar is vir die in vitro effekte van 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat in vergelyking met MCF-12A normale selle.

Die in vitro studie dra by tot die kennis aangaande die selddood meganisme wat bruik word deur 2-metoksiëstradiol-bis-sulfamaat in kanker- en nie-kankersellyne. Laasgenoemde sal navorsers in staat stel om nuwe potensiële teikens van terapeutiese belang te identifiseer.