Redakteur

Prof Jacobus N Eloff, Parakliniese Wetenskappe, Universiteit van Pretoria, South Africa

Adjunk-Redakteur

Prof Oppel BW Greeff, Farmakologie

Redaksionele Komitee

N Beukes, Suid-Afrikaanse Geologie

P Brink, Interne geneeskunde

L Brown, Fitososiologie

C Carstens, Anorganiese chemie

E Cloete, Mikrobiologie

I Dubery, Plantbiochemie

F du Randt, Paleontologie

J Engelbrecht, Vastetoestand fisika

R Geringe, Veeartsnykunde

A Oldewage, Visparasiete

H Potgieter, Chemiese ingenieurswese

R Pretorius, Geografie

F Roelofse, Aardwetenskappe

C Reinecke, Biochemie

J Schoeman, Veeartsnykunde

B Slippers, Biotegnologie

R Snyman, Dierekunde

A Swart, Parasitologie

W van Hoven, Natuurbewaring

L van Ryneveld, Opvoedkunde

Ampshalwe

Dioné Prinsloo